Instrukcja montażu oraz pielęgnacji podłóg

Instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji podłogi lakierowanej z gatunków egzotycznych

1. Informacje wstępne.

1.1. Prace parkieciarskie powinny być wykonane po zakończeniu wszystkich tzw. mokrych prac wykończeniowych związanych z układaniem terakoty, gresów, montażem grzejników, itp. Należy tez zwrócić uwagę na właściwie wykonaną izolacje termiczna i przeciwwilgociową – szczególnie rury od ogrzewania powinny być dokładnie zaizolowane, aby podłoga nie miała miejscowo wyższej temperatury.

1.2. Położenie podłogi drewnianej, a w szczególności podłogi z gatunków egzotycznych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, która powinna ocenić wytrzymałość i równość podłoża, ocenić sam materiał parkietowy i wreszcie zbadać wilgotność podłoża (dla podłoża cementowego powinno to być poniżej 1,8%, dla anhydrytowego – poniżej 0,5%)

1.3. Optymalne parametry temperatury i wilgotności zalecane przy układaniu podłóg drewnianych:

   1.3.1. Wilgotność drewna: 7 – 11%

   1.3.2. Wilgotność powietrza: 45 – 65%

   1.3.3. Temperatura powietrza: 16 – 22 stopni C

   1.3.4. Deska podłogowa przed ułożeniem powinna dostosować się do temperatury i wilgotności otoczenia (co ma szczególne znaczenie w warunkach zimowych), dlatego zalecane jest tzw. jej klimatyzowanie, czyli pozostawienie nierozpakowanych paczek na okres kilku dni w pomieszczeniu w którym będą układane.

2. Montaż podłogi drewnianej lakierowanej.

2.1. Pierwszą czynnością przy układaniu desek podłogowych jest dokładne odkurzenie podłoża i zagruntowanie środkami gruntującymi (przy czym zaleca się stosowanie gruntów tego samego producenta co klej)

2.2. Do instalowania desek podłogowych z drewna egzotycznego należy użyć odpowiednich klejów – poliuretanowych.

2.3. Klej należy nakładać sukcesywnie w zależności od szybkości układania deski podłogowej i rozprowadzać na podłożu przy pomocy odpowiednio ząbkowanej szpachli.

2.4. Miedzy posadzką drewnianą a stałymi pionowymi elementami budynku (ściany, słupy, rury), a także przy łączeniu z płytkami ceramicznymi oraz we framugach drzwi należy zawsze pozostawić szczeliny dylatacyjne szerokości 10 – 14 mm z zachowaniem zasady: im większa powierzchnia układanej podłogi tym większa szerokość szczeliny; szczelina ta powinna być wolna od zanieczyszczeń, klinów, odpadów drewna – wszystko po to, żeby deska podłogowa mogła spokojnie pracować przy zmianach temperaturowo – wilgotnościowych jakie zachodzą w ciągu roku.

2.5. Ostatnim etapem przy montażu deski podłogowej lakierowanej jest montaż listew przypodłogowych, które zamaskują pozostawione szczeliny dylatacyjne. Montażu listew można dokonać na klej lub na klipsy, jeżeli listwy są do tego przystosowane.

3. Codzienne użytkowanie.

3.1. Należy pamiętać, ze drewno jako produkt naturalny jest materiałem higroskopijnym: pobiera parę wodna z otoczenia i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie, lub oddaje wilgotność i kurczy się gdy wilgotność powietrza spada (głównie w okresie sezonu grzewczego). Proces ten może powodować okresowe zmiany wymiarów klepek, a co za tym idzie –  powstawanie szczelin i pęknięć, gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w dłuższym okresie czasu.

3.2. Te efekty można zminimalizować poprzez utrzymywanie w pomieszczeniu klimatu najbardziej odpowiadającego naturalnym dla człowieka warunkom: 45 – 65% względnej wilgotności powietrza i temperatury rzędu 20 – 22oC. (patrz poniższa tabela zależności wilgotności drewna od temperatury i wilgotności otoczenia). W tym celu można zastosować dostępne na rynku elektryczne nawilżacze powietrza.