Egzotycznie i ekologicznie

Egzotycznie i ekologicznie

 

Od kilku już lat w branży drzewnej coraz częściej słychać określenie drewna certyfikowanego FSC® legalnego czy nawet bezpiecznego. Lecz czym właściwie jest drewno certyfikowane FSC?

FSC (Forest Stewardship Council®) to założona w 1993 roku międzynarodowa organizacja non-profit, której celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw zapobiegających degradacji lasów i ich rabunkowej eksploatacji, a przyczyniających się do racjonalnego zarządzania zasobami leśnymi.

W konsekwencji współpracy 130 reprezentantów z całego świata, utworzona Rada Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC), opracowała najbardziej skuteczny system kontroli przepływu i legalności drewna, który pozwala w praktyce zweryfikować pochodzenie i legalność nawet pojedynczej certyfikowanej deski.

Certyfikacja FSC dotyczy wszystkich etapów obrotu drewnem od miejsca wycinki, aż po producenta wyrobu finalnego.

Aby więc powstał produkt opatrzony logo FSC, jego wytwórca, posiadający Certyfikat, musi wykorzystywać do jego produkcji drewno FSC. Ale historia zaczyna się dużo wcześniej, bo jeszcze przed wycięciem drzewa, z którego powstanie ten produkt.

By pozyskać drewno FSC najpierw należy zweryfikować pod kątem wymagań racjonalnej gospodarki leśnej obszar, na którym prowadzona będzie wycinka. Polega to na dokładnym określeniu ilości surowca, poprzez opisanie i naniesienie wszystkich rosnących na danym obszarze drzew na mapę oraz ich klasyfikację na te, które mogą zostać wycięte oraz te, na których wycięcie jest jeszcze za wcześnie. Dodatkowo dla zachowania czynności pozostałych organizmów runa leśnego część drzew pozostawiana jest w stanie nienaruszonym. Pozwala to na szybszą regenerację lasu i minimalizuje wpływ wycięcia drzew na środowisko. Dopiero po uzyskaniu certyfikatu FSC obszar leśny dysponuje materiałem certyfikowanym. Od momentu ścięcia drzewa, na wszystkich etapach dalszej obróbki, suszenia i handlu drewnem w zakładach certyfikowanych, materiał jest specjalnie oznaczony i odseparowany od niecertyfikowanego, a w dokumentach sprzedażowych i obrotowych znajduje się numer certyfikatu.

Aby drewno posiadało status FSC, musi być zachowana ciągłość kontroli pochodzenia produktu (Chain-of-Custody). Oznacza to, że aby tarcica mogła być opatrzona logo FSC, zarówno tartak, który ją wyprodukował, jak i właściciel obszaru, z którego pozyskano drewno, muszą posiadać Certyfikat. Dotyczy to także podmiotów handlujących drewnem. W przypadku zerwania ciągłości COC materiał traci swój certyfikat.

Kupując drewno certyfikowane mamy zatem pewność, że pochodzi ono z legalnego źródła, gdzie w sposób racjonalny i świadomy podchodzi się do gospodarowania zasobami, minimalizując negatywny wpływ na środowisko

Rosnąca dbałość o środowisko naturalne sprawia, że produkty FSC cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a ich wytwórcy postrzegani są jako dbający odpowiedzialni i ekologicznie świadomi.

Certyfikatem FSC mogą być objęte, nie tylko materiały drzewne jak tarcica, podłogi czy meble, ale także materiały drewnopochodne, które zostały wyprodukowane z certyfikowanego materiału, jak płyty, sklejki, materiały syntetyczne, a nawet papier (w tym roku wydano nawet pierwszą w historii Biblię z certyfikatem FSC).

Rosnąca świadomość ekologiczna Polaków sprawia, iż Ci coraz częściej interesują się, czy drewno z którego zostały wykonane zakupione produkty gotowe zostało pozyskane w sposób racjonalny i legalny. Moda na „produkty zielone" dotarła również do naszego kraju stając się nijako wyróżnikiem dla firm dbających o „lepsze jutro".

Dla producenta stolarki otworowej najważniejsze wydają się być półfabrykaty klejone (klejonka) oraz tarcica. Do niedawna z certyfikatem FSC można było kupić jedynie sosnę zwyczajną. Produkt ten znajdował swoich nabywców głównie poza granicami, gdzie drewno „bezpieczne" stosowane jest powszechnie.

Aktualnie drewno certyfikowane FSC dostępne jest również w gatunkach egzotycznych, do niedawna postrzeganych jako pozyskiwane w sposób rabunkowy.

Pionierem na rynku jest aktualnie Eukaliptus (Eucaluptus Grandis) pochodzący z Brazylii. Gatunek ten przez wiele lat z powodzeniem stosowany np. we Francji zyskał zdecydowanie pozytywną opinię stając się poważną alternatywą do Meranti czerwonego z Azji Południowo-Wschodniej.

To właśnie Eukaliptus jest przez wielu traktowany jako gatunek pochodzący w zdecydowanej mierze z plantacji.

Gatunek z Brazylii znalazł już zastosowanie w kilku dużych inwestycjach w Polsce , gdzie ze względu na swoja znakomite parametry techniczne oraz właśnie certyfikat FSC został pozytywnie odebrany.

Dla producenta polskiego najważniejszym „egzotem" wydaje się być jednak właśnie Meranti., będący drugim po sośnie gatunkiem stosowanym w produkcji okien i drzwi. Podejmowane przez szereg lat działania doprowadziły do pierwszych pozytywnych audytów oraz weryfikacji procesu zakupu.

Pierwsze ładunki kontenerowe z certyfikowanym drewnem egzotycznym z Azji dostępne są już w Polsce. Działania podejmowane w Afryce pozwalają przypuszczać, iż już w niedalekiej przyszłości dostępne będą także gatunki pochodzące właśnie z tego kontynentu.

Jak szybko to nastąpi i jaka będzie reakcja rynku, zweryfikują odbiorcy.

 

Michał Mazur
Maciej Mazur

DLH Poland